Tuesday, September 29, 2009

#02: Baliktanaw - Si Pedro ug Ako.

Usa ka hapon sa probinsya namo, gasag-ob ko ug tubig sa sapa ug akong nakit-an nga naligo si Pedro. Mao kining Pedroha nga mipukaw sa akong lawasnong pagbati sa dihang 7 anyos pa ako tungod kay dili nako malimtan ang iyang gipakita o gihimo kaniadto. (subaya sa akong istorya sa ubos - #01: Balik Tan-aw - Si Pedro, Si Sammy ug Ako.)
Tungod kay taas pa ang adlaw gaistoryahay lang una kami ni Pedro bahin sa iyang trabaho sa bukid. Atong panahuna nasa high school ako ug siya miundang na ug eskuwela ug gatabang-tabang na lang sa iyang tatay sa ilang uma sa bukid. Mentras galigo si Pedro sige usab ako ug tan-aw sa pagpanabon sa iyang lawas. Hingkod na siya sa edad nga 18, maskulado siya tungod siguro sa trabaho niya sa bukid ug brasuhan na usab, ulitawo na siya ug maayo ug lawas. Siguro iyang namatikdan tungod kay magkakabata kami nga ako maypagkabayuton, iyang giabrihan ang siper sa iyang short ug gisabunan ang iyang uten. Gidugay niya ang pagsabon ini ug mao ra ug iyang giduladulaan ang iyang hinagiban. Mipahiyom lang ko ug medyo naulaw sa akong nakita busa nga mitan-aw ko sa layo ug nagpasangil pag-ingon nga, "Tambok diay ang mga kangkong diri sa sapa 'no? Lami manguha para utanon sa panihapon." "Ikaw gusto nimong kuhaan ta ka?" "Ayaw na lang kay mabulingan ka na usab, nanabon ka na ra ba?" "May napalit man ang akong inahan ug sud-an busa nga sa sunod na lang." "Diay ba?" "Ne (short sa angga nako nga Nene), sabuni ra gud ang akong likod kay dili nako makab-ot," matod pa ni Pedro. "Oo ba, ambi nang sabon nimo kay sabunan ta ka." Ug mitalikod siya nako ug nagpasabon sa likod. "Abi nimo Ne, nahinumdom ka pa ba niadtong tua ta sa balay nilang Sammy nga gipatan-aw ta ka sa pagpapasuso nako sa akong uten sa iya." "Kanus-a pa ba kadto?" Ah, mga 7 na katuig ang milabay! "Oo, nahinumduman pa nako", matud nako sa pangutana ni Pedro. "Gusto unta nako nga himoon mo kadtong imong nakit-an kaniadto kanako." "Ugma, libre ka, Sabado man?” "Nahibalo ka na, pag-Sabado daghan trabahoon sa balay." "Sa Dominggo na lang sa hapon, matud ko. "Sige, mga ala-una sa hapon manggikan kita ug didto kita mangadto sa dagat." "Sige… Ikaw ang mag-igo." "O, tapos na nga masabunan imong likod, sige diri na ako kay maglung-ag pa ako ug para panihapon sa balay." "Sige Ped…" "Sige..."
Pag-uli nako sa balay, wala ko kasabot sa akong kaugalingon ngano nga misunod ko sa hangyo ni Pedro. Pero naay kalipay ug kakulba ang akong nabatian sa akong kaugalingon. Wala ko katulog nianang gabhiona, galimbag-limbag ako sa paghunahuna nga, makuha ko na gayod si Pedro ug matagamtaman ko usab ang iyang pagkatao, ang iyang pagkalalake!
Pagka-Dominggo, sayo kaayo nga mitabang ako sa mga trabahuon sa balay uban ang akong mga igsoong babaye, sama sa pagsag-ob ug tubig, ug pagpanglimpyo sa balay. Ang among kamagulangang igsoong babaye ang gapamalantsa sa among sinina busa sa hapon wala na akoy trabahuon. Dili sama sa ubang Dominggo, pagtuon ang akong asikasuhon o kundili man latwatsa sa mga kabarkada ug kababata.
Tinuod man, mga ala-una sa hapon gihapit na ako ni Pedro sa balay. Nangayo siya ug permiso sa akong inahan nga manuroy kami sa pikas baryo. Misugot ang akong inahan sa among lakaw. "Manguli dayon kami, Mang, pagkahuman sa among pagpanuroy didto," ingon nako sa akong inahan. "Sige pag-ayo-ayo kamong duha."
Sa pagkatinuod lang atong tungura, wala pa akoy ideya kung unsa ang buhaton namo ni Pedro sa dagat. Sa balay, maingon lang nga binabaye ako ug nilihukan ug hilom lang nga motabang sa mga binabaye nga trabahuon, sama sa pagpanglimpyo, paglaba, pagpamalansa ug paghinlo sa palibot sa balay. Naa usab akoy mga barkadang lalake nga kasagaran mga classmate nako sa eskuwela ug mga babaye nga kababata nako nga mga silingan. Ang akong inahan may pagsalig kang Pedro kay kababata nako ug silangan pa gayod. Ang iya ganing inahan nga mananabang ang nagpaanak nako ug sa akong mga manghod matud pa sa akong inahan busa dako kaayo ang iyang pagsalig kang Pedro.
Gilakaw lang namo ni Pedro ang paingon sa dagat, siguro mga duha ka kilometro kini kalayo sa among baryo. Sa dalan, mipagawas si Pedro ug sigarilyo ug iya ako nga gitunulan ug usa ka stick. "Dili ko Ped kay dili pa ako kabalo manigarilyo." "Kuhaa kini kay unya dako pa ini nga sigarilyo ang ihatag nako nimo," dungan sa iyang katawa ug akbay sa akong abaga. "Malipay ka gayod pag-imo kining matagamtaman." "Diha ka?" Ug akong gikusi ang iyang kilid. "Basi gusto nimo dinhi na lang sa kalibunan nato himoon." "Ikaw gayod, basi ug naay makakita kanato diri, makauulaw kaayo ang atong dangatan." "Nganong mahadlok ka man, panuntukon nako ang mupalag." "Ikaw gayod, moinit dayon ang imong ulo." "Makalipong diay kining sigarilyo 'no?" "Ngano man nalipong ka?" "Oo, first time nako manigarilyo ug pait diay kini." "Pweeee..."
Diha diha pa miabot na kami sa dagat ug sa lugar nga among gisabutan. Usa kini ka payag-payag nga maabri ang upat ka dingding nga nipa. Nanulod kami ug nanglingkod sa salug. Mikuha si Pedro ug sigarilyo ug iya kining gidagkutan. Gibulhot ang aso ug napuno ang palibot niani. Humot ang akong pagsimhot niani ug mao ra ug nagayuma ako. Tungod ba ka ha nga ang sigarilyo gikan kang Pedro, nga pinangga na nako ug gibati na ako ug gugma kaniya, wala ko kasabot. Nia ako niining panghunahuna sa dihang iya akong gigakos ug gihalokan sa simod. Dako kaayong kakulba ang akong nabati, galagubo ang akong dughan ug gipaningot ko'g dagko. "Gikulbaan ka?" "Oo, wala ko kasabot ngano?" "Hahahaha… sa ato pa, ako ang unang lalake nga gipangga nimo?" "Wala akoy kasinatian bahin ani Ped, basta ang nahibaw-an nako malipayon ako nga mouban nimo basta ikaw lang ang kauban nako, bisan asa kita oke lang." "Bisan pa ug makasab-an ako sa balay basta makauban ta lang ka, way sapayan ang tanan." "Ambot ngano pero wala ko kasabot ngano nga miuban ko nimo karon!" Ug iyang gidoot ang akong nawong sa iyang nawong ug nagpadayon kami sa pagpanaghalok. Lami kaayo siya nga mohalok, tam-is kaayo ang iyang laway nga akong gitulon ug ngadto usab siya. Nangurog ako sa sobrang kalami ug daw sa dili ako makaginhawa sa iyang paghalok, pagkalami gayod! Unya iya akong gihigda sa salug nga kawayan ug mipatong siya nako. Nabati nako ang iyang kabug-at ug ang iyang kusog sa pagkapot niya sa akong braso. Gihalukan ako sa liog ug pagkagilok niani. Wala pa siyay bungot pero gilok nga lami kaayo ang iyang mga halok. Ambot pero sa wala na akoy kalibutan, daw miundang ang tanan ug siya ug ako lang ang naa niadtong higayuna, bisan ang balod sa dagat miundang sa iyang paghalok sa baybayon para tagaan mi ug panahon nga manag-uban, nga mahimong usa.
Gihukas niya ang iyang t-shirt ug mihigda tapad nako, iya na usab ako nga gihalukan sa madugay ug iya ako nga gipapatong sa iya. Wala akoy gahom nga misunod lang sa iyang giingon ug naghalok na usab kami ug iyang akong gigiyahan paingon sa iyang liog, “haluki ko diha, sige, sige, sa pikas, sige, sige, ug sa akong dughan, haluki kini, sa atngal, sige, dilai kini nga maorag lolipop, supsupa, supsupa, kan-a, kan-a, sa pikas nga atngal, sige, dilai, dilai, supsupa, supsupa, kan-a, kan-a…”
Iyang giduot ang akong ulo paingon sa ubos, nasimhot nako nga lami ang baho sa iyang pagkalalaki! Ang atubangan sa iyang pantalon, wala pa nako abrihi ang sipir niani. Gaburot ang iyang atubangan nga mao ra ug naay ilaga nga gustong mugawas, galihok kini, naay kinabuhi, galihok-lihok. Ug siya na ang miabri sa iyang pantalon, giabrihan ang belt, ang butones, ang sipir, sa kadali nga mga segundo ug iyang gikuot sa iyang puti nga brief ang galihok sa sulod. Midako ang akong mga mata sa nakita. "Kadako! Mao ra ug kobra ang ulo niani." "Wow, pula pag kolor ug gahi na kaayo." Pirting gahia, utog na kaayo. "Sige, imuha ka na, kauna na!" Ug iyang gituklod ang akong ulo paduol niani. Gisugdan dayon nako ang paghalok niani. Halok, halok, dila, dila, supsup, supsup, taas, baba, taas, baba. "Ayaw gamita ang imong ngipon kay sakit, dilai lang, likayi ang imong ngipon nga makapaak." "Ing-ana, ing-ana, ayuha, steady, taas, baba, taas, baba, padayon, steady, taas, baba… ah, ah, ah……." Wala na ako masayod kung pila ka beses nga gihimo ko ang pagtaas ug pagbaba sa akong ulo... ang pagsuso sa iyang uten hangtod nga mibuto na kini. Ug wala na ako kalihok kay iyang giduot pag-ayo ang akong ulo sa iyang uten, halos matuk-an ako ug natulon nako ang tanan niyang duga! Parat kini pero lami ang baho, mao ra ug tam-is usab. Kini ang una nakong pagkatagamtam kung unsa kalami ang tulos... parat nga lami! Daghan kaayo ang migawas nga tulos sa iyang uten nga akong natulon tanan!
"Sa sunod higayon usab ha?" "Sa balay namo pag ako lang usa sa balay," ingon ni Pedro nako pagpauli na namo. Ug daghan pang mga higayon nga nagpasuso si Pedro human ani, nga dili na nako mahinumduman.
Si Pedro ang unang lalaki sa akong kinabuhi busa siya ang matawag nakong 'first love' busa dili ako makalimot niya. Gaulian gihapon ako sa probinsya namo. Namuyo sila sa pikas lungsod kauban iyang pamilya ug wala na akoy balita sa iya hangtud karon...

No comments:

Post a Comment