Tuesday, September 29, 2009

#12: Ernesto – King Size

Gatrabaho na ako sa usa ka kompanya sa probinsya namo isip usa ka tagdumala sa plantasyon. Daghan kami ug mga trabahante ug naa akoy opisina sa maong plantasyon. Adlaw-adlaw makauban nako ang usa sa mga trabahante didto sa trabaho, sinaligan nako siya sa mga kinahanglan nako sa opisina.
Tungod sa akong puwesto, apil sa akong trabaho ang paghatag ug impormasyon bahin sa maayong relasyon sa tagdumala ug ang mga trabahante nga may unyon. Si Jun, angga ni Ernesto, usa sa mga lider niining ilang unyon ug closed kaayo kaming duha. Pagkatapos sa trabaho, okay lang kanako nga mouban sa trabahante sa ilang mga happenings, sama sa inuman ug lakwatsa. Kusog-kusog na man gud usab ako moinom adtong mga higayona busa nga sige, larga, bisan unsang ilimnona, ug ako kanunay ang taya kay arang-arang man usab ang suweldo nato. Utang lagi, kay sa suweldo na bayaran. Ug daghan kami ug paboritong lugar nga inuman ug istambayan.
Kini si Jun, wala ako kasabot ngano nga nakig-closed nako. Buotan siya ug hilomon man gani. Kung dili nimo istoryahon mao pay pagtingog. Hinoon, mao kini ang gusto nako sa lalake, dili tabian. Mga 22 lang siguro siya adto ug ulitawo. Ako mga 25 lang siguro, walay uyab kay bayoton lagi. Ambot lang kung kining akong pagkabayoton maoy nagustuhan ni Jun pero sa tinuod lang daghan ako ug ideya nga ma-share kung naa na sa inuman bisan gani sa pagpanarbaho, gusto nila ang akong style sa pagdala nila. Usa ka hapon human sa trabaho, nag-inuman kami sa pikas baryo kay naay trabahador nga nagpabunyag sa iyang anak. Naay sakyanan sa kompanya nga among masakyan busa nga miuban ako ngadto bisag hapon na. Ang bunyag sa bata ganinang buntag busa mangadto kami dili lang para lang mokaon ug makainom kundili trabahante nako kini ug respitar usab sa iyang pagpangimbita. Daghang tawo sa balay sa maong trabahante, daghan siya ugg bisita sa dihang miabot na kami sa lugar. Sir, dayon mo. Lingkod diring dapita. Salamat, ayaw kaayo mo ug pagtagad nako. Okay lang ako. Gitagaan ako ug plato ug gipaadto sa lamesa nga tua ang mga gihandang pagkaon. Si Jun gasunod lang nako kay maulawon lagi. Mangaon sa kita kay alas sais na sa gabii. Kung makainom man may depensa na ang atong tiyan para mulahutay. Diri kita sa kilid manglingkod. Human niadto, gitagaan kami ug baso kay may inuman. Hard liquor ang gidulot ug dili ako hanas moinom niini. Si Jun miinom usab ug gipasagdan usa nako siya hangtod nga medyo naigo na usab ako sa ilimnon. Alas nuwebe sa gabii, gusto na ako mopauli kay medyo layo ang lugar sa akong gipuy-an. Si Jun nga medyo hubog-hubog misakay usab uban nako ug naa siya sa likod. Sige na, uli na kami. Ingon nako sa tagbalay nga mag-asawa. Sige sir, pasensya na sa among balay, ha? Pinubre lang ang among handa. Walay sapayan ana. Mikuot ako sa akong pitaka ug gitagaan nako ug kuwarta ang trabahante nga nagpabunyag sa iyang anak. Para sa imong anak, pasensya na... kana ray kaya nako. Salamat ug manguli na kami. Kita na lang ta ugma. Salamat sir, ug ayo-ayo mo sa dalan.
Pag-abot sa akong pinuy-anan, misunod si Jun nako kay gasuka na ako sa may gate pa lang. Ako rang usa sa balay kay wala ang pamilya nga tag-iya ini. Mipaghot ang iro nga binuhi nila pero pagkaila sa ako, miwisi-wisi na ang ikog ini. Jun, abrihi ra gud kining portahan sa gate ug ubani ako sa sulod. Giyabehan nako ang portahan sa balay paingon sa akong kuwarto apan gasuka pa ako. Busa si Jun ang milayabe ug pagka-abri giagak niya ako pasulod, gipalingkod sa sala ug migawas siya sa makadyot para ibahibalo sa driver nga diri siya nako matulog ug ipahibalo sa iyang ginikanan nga naa siya sa akoa karong gabhiona. Mibalik si Jun pagkahuman iya akong gikuhaan ug bugnawng tubig ug gipainom. Medyo nahimasmasan nako ug mitindog ko paingon sa kuwarto. Jun, diri na lang ta sa kuwarto nako matulog, dako man kining akong katre ug ayaw na kabalaka, okay lang ako. Misunod si Jun ug gailis na kami sa among sinina. Gitagaan nako siya ug t-shirt pantulog ug shorts. Tupad na diri nako ug pagnga na kanang suga. Hilom na kaayo ang kagabhion pero nakamata ako sa tumang kauhaw. Busa nga migawas ako sa kuwarto ug miinom ug tubig. Ngitngit ang kuwarto pero nalandagan tungod kay takdul ang bulan, nakita nako si Jun nga natulog naghayang. Wala nay shorts pero naka-brief na lang bisan lambong lang, nakita nako nga gabukol ang iyang brief. Dako siguro ug uten kining tawhana. Gitan-aw nako siya sa madugay ug mibalik na ako ug tapad kaniya. Wala na noon ako katulog nga nag-imagine sa akong nakita, gahagok man gani siya pero hinay lang ug wala gayod galihok. Mihinay-hinay ug gana ang akong kamot ug gipatong nako sa nag-ugdo nga burot sa iyang brief. Hmp, tinuod tuod, dako siya bisan wala pa moutog. Wala gihapon siya molihok busa nga gihilam-hilam nako kini. Nabati nako nga gadako kini sa akong kamot, dugay nakong gikumot-kumot ang iyang atubangan, wala lang gayod siya makamata. Busa nga gikuot ko na kini ug gihilam sa hinay, juz ko day, utog na diay kaayo! Ug take note, dako siya nga taas. Milingkod ko tungod niya ug gipagawas nako sa brief ang iyang uten. Neng, taas siya ug uten ug baluktot, dili tul-id pero taas nga medyo tambok, kapal usab ang iyang bulbol. Milihok siya gamay abi nako ug nakamata apan walay reaksyon. Gipadayon nako ang pagkapot sa iyang uten, gitaas ug gibaba nako, gilook-look, sa makadaghan ug gipaspasan na nako kay galihok-lihok kini nga mao ra ug bitin. Nahibalo ako nga gilamian siya kay ang iyang tiil galihok ug iyang giunat. Diha-diha pa, may gamayng lapot nga tubig nga migawas sa iyang uten, utog na kini pag-ayo ug pirting gahia, gilulo nako kini sa makadaghan, hangtud nga molugwa ang lapot nga tulos nga misudlit sa makadaghan ngadto sa iyang tiyan. Gitrapuhan nako ang iyang tiyan ug giuli nako ang iyang uten sa sulod sa iyang brief. Wala siyay tingog apan nahibalo ako nga nakamata siya sa akong gibuhat. Mibalik ako ug higda nga daw sa walay nahitabo.
Duha ka adlaw ang milabay ug nag-inuman na usab kaming mga kauban sa trabaho. Si Jun ang nagpasiugda sa maong inuman. Wala gu'y okasyon gusto lang niya nga moinom. Pagkahuman sa inuman, miuban na si Jun kanako sa balay. Sir, sa imo ako matulog. Gusto nako nga makauban ka pag-usab. Oo ba, wala ako kabalo kung gusto na usab niyang magpalulo o gusto lang gayod matulog kauban ako. Pag-abot sa kuwarto nanghigda na kami. Nagbrief lang siya, anad daw siya nga magbrief lang nga matulog pero may t-shirt pan-itaas. Jun, niadto bang isang gabii kadtong nangadto kita sa bunyag ug hubog tang pareho nga diri ka natulog nako… nakamata ka ba sa gihimo nako sa imo? Oo, pero wala na lang ako magsaba kay lami man kaayong motrabaho ang imong kamot. Gusto gani nako karon, gamita usab ang imong baba? Mas lami siguro. Ngano may kasinatian ka na sa bayot? Usa ka beses ra ug ikaw ang ikaduha. Ngano gisupsop ka ba niya kaniadto? Oo, pero dili siya kaayo kabalo kay mamaak man. Imbis moutog na ang akong uten, mobalik kagamay kay paakon man. Ikaw, hanas ka ba nga mo blowjob? Nganong kabalo ka man nga blowjob ang tawag ana? Usa nako ka kumpare ang nagsulti nga ang blowjob supsup-uten diay. Ang misis daw niya ang ga-blowjob sa iya. Mao ba?
Dali na manghigda na kita. Ug gihalukan dayon nako siya sa aping, wala siya mopalag. Iyang gihukay ang iyang brief apan gipugngan nako siya. Ako na... Ako siyang gihalukan sa liog, sa braso, sa kili-kili, sa dughan, sa atngal, sa tiyan, gidugay nako ang paghalok sa iyang lawas ug akong gikumot-kumot ang iyang uten, gihilam ang itlog, mentras gihalukan nako ang iyang dughan, gipaak-paak ang mga atngal ug minaog ang akong baba sa iyang tiyan, diretso sa atubangan sa iyang brief, gihalok-halukan, gipaak-paak ang sulod sa brief, mao ra kini ug sawa nga gusto mamaak, galihok-lihok usab kini kung akong halukan. Wala akoy nadunggan kang Jun kundili ang iyang hinay nga pag-igtad sa kilid kung maigo ang ulok sa iyang uten. Gihalukan nako ang iyang mga hita pikas ug pikas paubos ngadto sa tuhod, pabalik sa pikas tuhod, pabalik ngadto sa iyang atubangan, gabukol na kaayo ang iyang brief, gusto na nga mogawas ang halas nga tua sa sulod. Busa nga giabrihan na nako ang iyang brief, dako kaayo siyag uten pero baluktot, ako kining gikaptan pag-ayo, gipagawas, ug gituok, gapalag ang iyang uten sa akong gihimo, gipaatuyok nako ang akong tudlo sa bangag sa iyang uten, nakita nako si Jun nga galimbag-limbag sa kagilok ug kalami. Busa nga gipagana na nako ang akong baba, gihalukan ko kini ug gidilaan, pataas gikan sa ulo ug pababa hangtud sa punuan, apan tungod kay taas ra kaayo siya ug uten, nakatunga lang ang akong maabot. Gisupsop ko kini nga madugay-dugay pero galisod ko kay baluktot man gud basi ug maigo sa akong ngipon ug sama sa iyang gisulti nga imbis nga lamian siya mohuyos na noon kini. Dili nako buot nga mapahiya sa iya kay naka-experienced na ra ba siya ani kaniadto busa nga nangita ko ug paagi kung unsaon pagsuso nga dili siya masakitan. Ang ulok na lang ang akong gipuntirya nga supsupon sa kanunay kining parteha ang patyanan sa tanang lalake, ug gidula-dulaan nako ang bangag sa iyang uten pinaagi sa pagdila niini ug kini ang puntirya sa akong dila ang bangag, agianan sa ihi ug tulos. Lami daw ingon niya. Nagpadayon ako sa pagsupsup sa iyang ulok ug mipaubos ko ug supsop-halok ngadto sa iyang punuan ug pagdila sa iyang duha ka itlog, giganahan siya ug maayo sa akong gibuhat, iyang gipugngan ang akong ulo sa iyang kamot apan nagpadayon gihapon ako sa akong gibuhat. Gisupsop nako pag-ayo ang iyang ulok ug sabay niani ang pagkapot sa iyang punuan, taas-baba, baba-taas, hangtud nga napuno ang akong baba sa iyang tulos, gigul-an siya sa sulod sa akong baba ug nabati nako nga diretsong natulon nako ang iyang tulos kay paglad-ok nako mao ra ug naay sip-on ang akong tutunlan. Wala ako kabalo nga na-deep throat nako siya kay ang akong simod ug iyang bulbol duol kaayo ug kun giunsa nako ‘pagkaon’ ang taas niyang uten (take note: 7 inches). Mao ra ako ug gilood pagkahuman kay paminaw nako ang iyang tulos tua sa akong tutunlan nagpabilin. Okay ka kaayo sir, imo mang ‘nakaya’ ang akong taas nga uten. Maldito ka ha, imong giduot pag-ayo ang akong ulo busa nga misulod tanan sa akong baba ang imong uten.
Sir, mentras nia ka sa plantasyon ma-assign, kita lang gihapong duha ha? Nganong nakaingon ka man ana? Basi ug mabalhin ka na usab sa atong head office sa siyudad. Daghan pang panag-uban namo ni Jun human ani ug gipapuyo ko na siya sa balay nga akong giabangan ug siya ang tagabantay nako, tagaluto ug uban pang mga trabaho sa balay, dungan kami sa pagpangadto ug pag-uli sa pagtrabaho ug kini sulod sa pila ka bulan nga tua ko na-assign sa plantasyon.
Tinuod man, nabalhin ako sa siyudad sa head office namo human sa usa ka tuig kay na-promote na ako. Namiss nako siya sa among panag-uban labi na sa mga panahon nga ting-ulag.

No comments:

Post a Comment