Tuesday, September 29, 2009

#23: Usa Ka Laming Higayon

Times Theater usa ka lami (unta) ikatulog nga hapon:
Tua na ako sa sulod sa sinehan human makapaniudto sa turo-turo nga duol sa Dating Daan ni Ely Soriano. Mag-alas-dose pa kadto, ug gamay ra ang tawo sa balcony. Milingkod ko sa itaas nga bahin ug sa tumoy sa akong gilingkuran may duha ka tawo nga garomansahay (puro mga lalake gud). Milingi ko nila ug patay-mali nga wala nako sila makit-i. Pila ka takna ang milabay human sa ilang mainit nga pagpinaakay ug pagkambiyo sa laway, miluhod na ang usa nga tua sa wala sa lalaking galingkod ug kini kay dili kaayo dan-ag ang suga nga mao ra ug mga anino lang imong makit-an, gahalok sa atubangan sa galingkod. Gaagulo ang galingkod sa gibuhat sa iyang kauban busa nga mibalhin ko ug lingkod sa likod nilang duha ug gatan-aw sa ilang gibuhat. Gapadayon lang gihapon ang ‘lalaki’ sa iyang gihumo nga mao ang pagsuso sa iyang kauban. Bisan ug ngitngit akong gipasiga ang akong mga mata para lang makit-an unsa kadako ang uten sa nagpasuso. Hinoon man, nakit-an nako nga okey lang ang kadak-on sa iyang uten ug nanlimbahot ang akong balahibo kay kada taas-baba sa gasuso kaniya iya man kining inubanan sa iyang agulo nga gilamian siya. Dah, giutgan ko sa akong nakita ug nadungog busa nga nanghilabot na ako sa lalaking nagpasuso. Akong gipislit ang iyang mga atngal ug wala siya mopalag hinoon iyang giliad-liad ang iyang dughan sa kalami ug kagilok. Kunsabagay, gisuso ka na gipalami-lamian ka pa, wala dangti misirit ang iyang tulos ‘no! Hay, bayot, giduot pag-ayo ang iyang ulo ngadto sa uten sa lalaki busa gapunga kini pagkahuman nga gitulon tanan ang tulos nga naa sa iyang baba. Nanrapo kini sa iyang simod ug gitrapuhan usab ang atubangan sa iyang gisuso. Miuna ug naog ang gisuso ug miadto sa CR, ako siyang gisundan didto. Naabtan nako nga iyang gihugasan ang iyang uten ug gautog pa gihapon kini bisan ug gigawsan na siya ganina. “Kalami sa imong mga agulo kaganina, a? Mao ra ug gilamian ka pag-ayo sa pagsuso kanimo niadtong tawhana?” ingon nako niya sa dihang miduol ko niya sa sulod sa CR. “Dati na nako siyang amigo dinhi, ug kung magkita kami, gapasuso ako sa iya.” “Mao ba, dugay na ba kamo nga kaila.” “Oo, dugay-dugay na usab.” Sige, dinhi na ako kay motambong pa ako sa trabaho.
Juz ko Day, macho pala ug lawas ang maong lalaki ug kasuwerti naman adtong iyang amigo (daw). Ke lang at least nakita nako iyang nota. Babayu...

No comments:

Post a Comment