Tuesday, September 29, 2009

#25: Threesome Salsal Session

Usa ka laming higayon gihapon kining akong isaysay ninyo. Sa sulod sa kubeta sa usa ka mumurahing sinehan. Dah, naunsa ba nga nakit-an nako nga tulo ka mga lalaki (daw) gadungan ug sinalsalay sa sulod sa CR. Well, what a nice scene to watch, 'ika nga! Mipadayon ko ug sulod ug well nagpadayon usab sila sa ilang gihimo. Ang usa sa ila taas kaayo ug uten, super laki talaga Day! Ang duha katamtaman lang nga Pinoy size pero mentras ginabate nila ang ilang tagsatagsa ka uten, gatan-away usab sila sa uten sa uban. There it goes, hangtud nga ang isa sa ila mibuto na, gatulo-tulo ang tulos niani sa salog, pagbuto na sab sa usa pa, mipugsit kini nga kalit gisalo sa lalaking dako ug uten. Iyang gisalod ang tulos sa lalaki sa iyang palad ug pagkahuman iya kining gipahid sa iyang uten ug gipaspasan niya ug lulo ang iyang uten hangtod nga gigawsan siya. Siya ang sentro sa akong mata kay dako na taas pa ug uten pero gamay ra nga tulos ang migawas kaniya. May 'lalaki' diay nga ing-ani ha? Ipahid ang tulos sa kaugalingong uten tapos gawsan usab... Kaila kaayo nako kining tawhana ug kung makita nako siya kining hitaboa nga akong gisaysay sa itaas magflashback dayon sa akong alimpatakan... That's what? "A cum fetish!" Yakkks!

No comments:

Post a Comment