Tuesday, September 29, 2009

Duha Ka Masahista

Nabasa nako sa usa ka tabloid (pangmasang basahunon) ang bahin sa usa ka espesyal nga serbisyo sa pagmasahe, diin ang lugar ug ang telepono nakasulat usab. Usa ka adlaw niana nahunahunaan nako nga adtuon ang maong lugar. Kini makita sa usa ka kalyeng ilado sa QC ug tuod man natultulan nako ang maong kalyehon human sa duha ka jeepney rides gikan sa Quiapo. Hapon na kadto ug medyo gakilom-kilom na. Naniid una ako sa gawas, atubangan ra gud sa maong massage parlor. Midagkot ko ug sigarilyo ug mi-istambay usa sa daplin. May nakita akong mga hamtong nga mga lalake nga ga-istambay usab sa gawas sa maong lugar nga nakasleeveless lang ug nakacity shorts. May mga pamarog usab ang uban ug mga batan-on pa siguro mga biente kapin ang pangidaron ug may mga tattoo pa ang uban nga ‘ethnic’ ang design. Nagpadayon ang akong paniid sa maong lugar ug ang ubang mga batan-ong “bagets” ang pamarog gakumedyahay ug ang uban gapaniid usab sa mga taong molabay sa ilang lugar, may gakidhat ug mopahiyom ug naay maorag pahunghong ang pag-istorya sa gaaging mga tawo. Mga usa na siguro ako ka-oras nga nakaistambay sa dihang may miduol nako nga bagets, may sigarilyo sa iyang kamot ug gustong mosindi sa akong sigarilyo. Gitunul nako ang lighter nga akong gikuptan ug gidagkutan ang iyang sigarilyo. “Salamat.” Mao ray iyang giingon nako ug mipahiyom nga mibalik sa iyang gitindugan. Pipila ka takna ang milabay, sige siya ug pahiyom nako ug mao usab ako kaniya. Sa laktud nga pagkasaysay, miduol siya nako ug miingon, “Sir, gusto nimo ug espesyal nga serbisyo?” “Unsa mang serbisyoha ka na?” patay-malisya nakong tubag kaniya. “Ako diay si Oliver.” “Ako si Allan.” Ug giabot niya ang iyang kamot para makumustahay kami. Nakasleeveless tshirt lang siya ug nakapantalong maong nga may design na faded sa tuhod ug nakarubber shoes. May tattoo siya nga nawong sa babaye sa walang braso nga may bulak sa rosas sa ubos. Mikuha siya ug sigarilyo ug mihulam sa akong lighter pag-usab. “Mosulod una kita diha.” Gitudlo ang massage parlor. Wala ko masayod nganong misunod ko kaniya paingon sa sulod. May hagdanan kini paingon sa taas ug miliko kami paingon sa second floor ug miliko na usab paingon sa third floor. Didto miliko na usab kami sa wala paingon sa usa ka maora ug lobby. Mas daghan ang mga lalaking nanglingkod didto ug puno sa aso sa sigarilyo ang maong lugar. Nanglingkod kami sa kilid ug iyang gitudlo ang ubang mga lalaki didto nga andam mohatag ug “espesyal nga serbisyo”. “Allan, pagpili na? Kung wala kay mapilian kanila, andam man usab ako nga moserbisyo nimo.” Matud pang Oliver sabay himas sa akong hita ug wala niya kuhaa ang iyang kamot sa akong hita ug padayon sa paghimas ug pag-akbay kanako. Sige na, game ka na silang tanan. Gusto ba nimo bagets, maskulado, itumon, tisoy, o hip-hop? Dinhing tungora gitan-aw nako pag-ayo si Oliver nga tagos ang akong panan-aw sa iyang mga mata. Namula ako sa kaulaw sa iyang gipanulti. Ug namatikdan nako nga sige lang siya ug ngisi kay gikulba-an ako pag-ayo. Gusto nimo ug beer, naa na diri. Softdrinks na lang, matud nako. O, nia ang kuwarta ug gidunol nako kini kaniya. Pagbalik niya, naa siyay kaubang dala. “Allan si Nelson” buddy nako diri, okey sab kini siya.” “Kumusta?” matud pang Nelson. “Okey lang.” Nanglingkod kaming tulo ug mipasiaw si Nelson nga “Allan ako na lang, mas dako kining ako kesa ke Oliver.” Ug iyang gihimas ang iyang atubangan nga akong nakit-an nga tinuod man dako ang iyang bukol. “Ikaw gayod Nelson, ilugon pa nimo si Allan kanako. Mas maayo man usab ako sa kama kesa kanimo. Fighter ni oy!”, panghinambog ni Oliver ke Nelson. “Dah, ayaw na kamo pag-ilog kanako, gusto ko kamong duha, kung puwede.” “Puwede usab?” matud pang Nelson. “Di sige, pero una sa tanan, masahe usa tapos…” “Kami na ang bahala, Allan, relax ka lang ug enjoy the show,” ingon ni Oliver nako. “Hoy, hulat usa… pila may damage nako ani? Basin mahal? Dili nako kaya?” pahabol nako nga pangutana sa dihang nanindog na ang duha. Kun dinhi kita magmasahe, usa ka libo ang bayaran ug ikaw na ang bahala sa among espesyal nga serbisyo, sabutan nato. Kung sa gawas, mahal usab ang hotel ug magnakay pa kita ug taxi. Dinhi na lang kita? Matud pang Oliver. Puwede na kaming duha ni Nelson tag-five hundred. Unsa deal? Sigurado akong enjoy kaayo ka pagkahuman. Two thousand? Sige…
Misunod ako nila ug misangpot kami sa usa ka kuwarto nga limpyo man usab bisan ug medyo lagum na ang kubre kama. Tua na didto ang gamit pangmasahe, gipahubo ako ni Oliver ug brief lang ang nabilin. “Pati imong brief hubua ka na para mamasahe namo tanan imong lawas?” Si Nelson naa sa walang bahin sa kama ug si Oliver sa tuong bahin ug gisugdan dayon nila ang paghaplos sa akong likod sa lotion. Nabati nako ang ilang kusog sa paghaplos nila nako, mga anad na gayod sila nga mga masahista kay lami kaayo ang akong paminaw sa ilang pagmasahe. Si Nelson, mipadayon paubos sa akong mga hita ug tiil ang pagmasahe ug si Oliver paingon sa akong ulo. Hastang lamia gayod, nga gakisi-kisi ko sa kalami. Mipadayon sila ug pagmasahe sa akong likod ug si Nelson gimasahe ang akong lubot ug ambot kung minaldito nga pagmasahi nga iya mang gisundot-sundot ang bangag sa akong lubot, lami kini sa akong paminaw. Mipahiyom lang siya sa dihang miungol ko sa kalami ug nasikhan nako ang iyang atubangan sa hinay. “dako gayod ang bukol niani”. Galisod man ang akong walang kamot akong gihilam ang iyang atubangan ug gikumot-kumot nako ang iyang uten. “Puwedeng manghubo usab kamo mentras gamasahe nako?” akong gi-ingnan silang duha. “Oo ba?” ug unang mihubo si Oliver. Dili kaayo dako ang iyang lawas pero tambok ang iyang uten nga mubo. Maora ug lata kini sa sardinas. Si Nelson may muscle ang dughan ug taas ang iyang uten nga dako ang ulo pero payat ang lawas ani. May mga balhibo sa dughan si Oliver nga lami ang pagkatubo ug may tattoo kini duol sa kasingkasing. Si Nelson, wow kalami tan-awon ang macho nga abs.
Nagpadayon sila sa pagmasahe, si Nelson, migahi na ang iyang uten sa akong pagkumotkumot niini. Ug galiad-liad usab siya pag maigo ang iyang ulo sa akong kamot. Si Oliver iyang iduslak-duslak ang iyang uten sa akong ulo ug nawong. Gikaptan ko kini sa akong usang kamot ug gitaas-baba nako kini, tambok ang iyang uten nga mianam kadako sa akong palad, lumoy kaayo kining hikapon ug galiad-liad usab siya sa kalami. Akong gipaduol ang akong nawong sa uten ni Oliver ug gidilian ang ulok ini. Giganahan si Oliver ug gipaum-om kanako ang iyang uten. Mubo lagi pero puno ang akong baba sa iyang pagkalalaki. Iyang gitaas-baba ang iyang lubot sa akong nawong para ang iyang uten sama sa giiyot ang akong baba. Gihimo niya kini sa makadaghan bisan ug hapit na ako matuk-an tungod kay iduot man niya pag-ayo ang iyang uten sa akong baba. Lami kaayo ang iyang pag-iyot sa akong baba. Mentras si Nelson busy kaayong gikulikot ang bangag sa akong lubot nga medyo mibuka sa kadugayan niyang paghimashimas ug kalikot niani. Sa dihang tan-aw niya nga ganganga-nganga na ang akong bangag, misaka siya sa kama ug mipatong nako, iya diay ako nga lubuton.
Nabati nako ang kadako sa iyang ulok sa dihang iya kining gipasulod sa akong puwerta, mao ra ug naay nagisi ani. Ingon ko “sakit ka na.” mikuha siya ug daghang lotion ug gipahid sa akong lubot ug bangag. Hinay-hinay niyang gipasulod ang iyang tudlo, sulod-gawas sa akong bangag. Sa kadugayan, wala na nako mabatii ang iyang tudlo nga iyang gipasulod didto, nahimong duha ka tudlo ang iyang gipasulod ug gigawas gipasulod niya kini. Pagkalami, ug iyang giumang pag-usab ang iyang hinagiban, nabatian nako ang pagsulod sa iyang ulok, hinay-hinay ug misulod kini sa akong bangag nga dili na kaayo sakit. Ma-agwanta na nako ang kasakit sa una hangtod nga mitaas baba na ang iyang lawas sa akong likod, iya akong giiyot sa lubot, lami nga sakit ang akong nabatian. Si Nelson nagpadayon sa iyang pagtaas-baba kanako, gilamian siya kay mabatian nako ang iyang pag-ungol ug pagpangurog sa iyang lawas. Si Oliver gipadayon nako ug pagsuso ang iyang uten ug iya kining gipaduladulaan sa akong dila, isog na kaayo ang iyang uten nga tambok na kaayo. Sa wala madugay, miingon si Nelson, “gusto nimong ipabuto nako ang akong tulos sa sulod”. “Ayaw.” “Gusto nako nga ipabuto ninyo sa akong nawong ug dughan”. Mihayang ako ug si Oliver naa sa akong ulo ug gilulo na ang iyang uten atubangan sa akong nawong. Si Nelson naa sa akong tiyan, gilulo na usab niya ang iyang uten. Paspas ang ilang pagkinamot niani, sigeng lulo sa duha, paspas, paspasi pa… hangtud nga una nga gigawsan si Oliver sa akong dughan ug misirit sa akong nawong, diha diha pa si Nelson na usab ang gigawsan misirit kini sa akong liog ug sa nawong. Kainit sa ilang mga tulos nga misirit sa ilang mga uten. Akong gipahid sa akong dughan ug nawong ang ilang mga tulos ug pagkalami kaayo kini nga paminawon nga wala madugay gigawsan usab ako nga dali-daling gisapupo ni Nelson ang akong uten, gilulo niya kini pag-ayo hangtod sa wala nay mogawas.
Gitrapuhan ni Oliver ang akong nawong ug dughan ug gipahiran nila ako ug perfume. “Allan, okay lang ba ang serbisyo namo”. “Oo.”

2 comments: