Tuesday, September 29, 2009

Si Darryl Ug Ako.

Unang Bahin:
Ang Panag-ilhanay
Una nakong nahimamat si Darryl sa among kampo, usa ka buntag gikan ako naligo para sa maong adlaw nga trabaho. Siya paingon pa lang sa paliguan ug nagkatagbo kami sa may portahan. Mingisi siya nako ug mao usab ako niya. Walay tingog nga migawas sa akong baba kay na-crush dayon ako sa iya. Gatapis lang siya ug tualya ug hubo ang pang-itaas, gabitbit sa iyang gamit pangpaligo. Sa unang pagtan-aw nako sa iya, may itsura siya ug taas ang pamarog, lami siya ug lawas ug gamay ang tiyan nga kita ang abs ug lutaw ang mga atngal niani. Giutgan ko nga mitan-aw sa iyang kaambungan. Ug siya ang sulod sa akong hunahuna niadtong adlawa. Pagkahapon, pag-abot gayod nako gikan sa trabaho, siya dayon ang gipangita sa akong mga mata.
Nanihapon ako sa among mess hall ug pagkahuman miuli ko sa akong kuwarto para magpahulay na unta. Apan siya lang gihapon ang sulod sa akong hunahuna. Busa nga migawas usa ako ug miadto sa may basketbolan. Diay, tua si Darryl didto, gadula ug basketbol. Basa siya sa singot nga mas nagpalutaw sa iyang pagkalalaki kay naka-shorts lang kini ug sando isip uniporme sa basketball. Dagko ang iyang mga hita ug muscle ang lawas. Macho ang dating niya! Papang-papa!
Sutaon ko daw sa duol kung tinuod ba kining akong nakita sa iya. Miduol ko ug milingkod sa usa ka mga lingkuranan sa kilid, mentras gadula sila. Ang akong mga mata naniid lang sa ilang dula ug labaw na gayod sa iyang pag-dribble, pagpasa ug pag-shoot sa bola ngadto sa ring. Hanas usab diay siya nga modula kay sige man niyang ma-shoot ang bola. Wala ko mahibalo kung nakakita usab siya nako kay tua na gud ako sa duol ug mitan-aw pag-ayo sa iyang dinulaan. Hinoon man, sa second half na sa maong dula, gihukas niya ang iyang sando ug nagshort na lang. Aha! Ekshibisyonista pa ha? Kunsabagay, lami man usab siya ug lawas, pangromansa! Gapadayon ang dula ug nakita nako nga may tattoo diay siya sa iyang likod. (Secret na lang kung unsang tattoo-a kadto ha? Maibog man gud ko sa mga taong may tattoo. Pero ako, personally, dili nako gusto magpatattoo).
Nahuman ang dula ug miduol siya nako. “Ganina ka lang ba diha?”, maulawon niyang sulti sa akoa. “Taud-taud na usab nga mitan-aw ako sa inyong dula,” tubag nako niya ug mitapad siya ug lingkod nako sa maong lingkuranan. Nasimhot nako ang baho sa iyang lawas nga lalaki kaayo sa akong paminaw. Miinit ang akong kaugalingon nga wala ko kasabot. Wala dayon nako masundi ang among panag-istoryahay busa nga nakig-istorya siya sa iyang kauban ug nangayo ug mainom nga tubig. Midagkot ko ug sigarilyo ug mipabulhot niani para maibsan ang akong gibati kaniya. Gangisi-ngisi lang siya nako mentras nakig-istorya sa iyang kauban sa dula. Naniid lang ko sa iya ug dako gayod ang akong pagkaibog sa iya. Kunbaga, tall, dark and handsome – nia sa akong duol. Haayyyy! Kalami sa iyang lawas labi na nga basa kini sa singot. Gakislap ang iyang pamanit ug lami kaayo ang akong gibati.
Milabay ang mga minuto ug mitindog na kini para mouli sa iyang kuwarto ug manihapon na. Nananghid sa ako nga kita na lang daw kami sa sunod. Mingisi lang ako sa iya ug milakaw na kini kauban ang iyang amigo nga kauban sa dula.
Nianang gabhiuna tungod kay duol lang ang ilang kuwarto sa akong pinuy-anang kuwarto, milabay kini sa akong lugar kay moadto siya sa paliguan para mangihi ug manghilam-os. Ga-shorts lang siya ug gabitbit ug sabon ug toothbrush. Ako galingkod ug nanigarilyo. “Gapanigarilyo ka ba?” ingong nako sabay tunol sa pakete sa sigarilyo ug lighter sa iya. “Oo.” Mitubag siya sabay kuha sa akong gitunol nga sigarilyo ug gisindihan niya ang usa ka stick ug gibalik sa akoa. “Dugay ka na dinhi sa kompanya?” pangutana niya mentras gipabulhot ang sigarilyo. “Mga duha na ako katuig? Ug milingkod siya atubangan nako nga gabilangkad ug gibukabuka niya ang iyang mga hita. Gapasiplat ako nga mitan-aw sa iya ug sa iyang gabugdo nga tunga. Mukhang may pinagmalaki siya Neng, dakota ang harapan niya! Nag-ila-ila kami ug nagkasuod niadtong panahuna. Siya daw si Darryl, taga-Bacolod, fabricator ang iyang trabaho ug sobra usa ka bulan na siya sukad moabot sa kompanya. Bag-o lang siya nga nabalhin gikan sa pikas kampo kay didto sila gihatod sa dihang miabot sila gikan sa atoa. Ang kampo dinhi nga akong gipuy-an mao ang main camp ug dinhi siya ma-assign sa trabaho kauban ang upat pa niyang ka-batch.
Milabay ang pipila ka adlaw ug nagkasuod kami sa sulod sa kampo. Special siya nako busa nga special usab ang pagtagad nako niya.
Ikaduhang Bahin:
Ang Unang Engkwentro
Buotan si Darryl kay napamatuoran nako kini sa daghang higayon bisan ug pipila pa lang ka semana kami nga nagkahigalaay. Hinoon man, ang akong damgo nga ako siyang maangkon natuman. Mao kini ang akong isaysay karon…
Usa ka gabii adto, naa sila sa gawas duol lang sa akong kuwarto kay ga-istoryahay sila kauban ang iyang mga barkada. Miagi ako para mangihi ug nag-gud evening sila nako ug mao usab ako nila. Wala daw silay lingaw busa nga ga-istoryahay una kay dili pa daw sila katulgon. “Di sige, padayon lang kamo”, matud ko pa.
Sa pagbalik nako gikan nangihi, nangutana si Darryl kung unsay akong lingaw sa kuwarto, matud ko nga naa koy gitan-aw nga salida, “bold film” gud kay normal lang man na dinhi. Palili daw sa imong kuwarto ug ako silang gipasulod sa kuwarto. Ang iyang mga kauban sa salug nanglingkod ug si Darryl tupad nako sa kama. Bag-o lang gasugod ang salida busa nga nadugaydugay sila didto sa akong kuwarto. Gaalingasa ako kay si Darryl tapad ra man nako, gapanlad-ok ko sa laway kay gapasipyat ko ug tan-aw sa iyang atubangan nga bugdo na kaayo kay lingaw kaayo siyang gatan-aw sa palabas ug ako lingaw usab sa hilom sa pagtan-aw sa iyang tunga nga gaburot. Wala na gayod ako kaagwanta ug sa higayon nga silang tanan tua ang mga mata ug konsentrasyon sa salida, akong gisinyasan si Darryl ug gitudlo nako ang iyang tunga kay giutgan siya sa palabas. Kalit nga gipatong nako ang akong kamot sa iyang gabugdo nga tunga ug pagkadako sa akong nahilam didto. Gahi ug dako, talaga nga namang may pinagmamalaki siya, Neng! Wala siya mopalag pero iya akong gisinyasan nga tama na kay basi ug mahibal-an sa iyang mga kauban ang akong gibuhat. Miundang ko sa akong gibuhat nga paghilam sa iyang atubangan nga medyo gibati ug kaulaw. Wala na ako motingog hangtud nga nahuman ang palabas ug namauli na sila. Misunod ko sa gawas para manigarilyo pag-usab mentras nangihi pa sila para mangatulog na. Nakahigayon ako pag-istorya kang Darryl, carried lang ako sa akong nakita sa iya, depensa nakong ingon pero okay lang daw kadto basta kami lang duha. Hinoon man, nalipay ko kay puwede diay ha, pag kami rang duha? Game siya sa bagay na ito, maoy akong hunahuna. Di aabangan ko ang pagkakataon.
Wala gayod ako magdahom nga ang akong pangandoy matuman sa dali ra nga panahon tungod kay natuman kini “pagkaugma” na dayon.
Pagkaugma, sama sa naandan, sayo ko nga naligo, namahaw ug nag-ilis para motrabaho na. Paggawas nako sa kwarto nga andam na para sa akong trabaho aning adlawa, mao pay pagpaingon ni Darryl sa paliguan. Unsa, kumusta na man ka? Ke ra ko, unyang gabii, anha ko sa imong kwarto.
Tinuod man pagkahapon pag-abot nako sa kampo, gadula ug basketbol silang Darryl ug nakit-an ko niya nga gangisi, gikaway lang nako ang akong kamot isip pagtagad sa iyang presensya. Human sa panihapon, mipahulay una ako kuwarto sa dihang miabri ang portahan, si Darryl misulod ug nangayo ug sigarilyo. Maligo daw una siya kay lagkit kaayo ang lawas sa singot tungod sa ilang dula. “Ayaw na ug kaligo kay mas lami romansahon ang kanang gasingotsingot pa ang lawas” kantyaw nako niya. Gatapis lang siya ug tualya ug akong gikuot ang iyang uten busa nga nahulos ang tualya ug nakabrief na lang siya nga Jockey ang tatak. “Ipakita daw sa ako imong uten.” Giabrihan nako ang iyang brief ug nakita ang iyang uten nga humok pa ug dili daghan ang iyang bulbol nga pino ang pagkatubo. “Unyang gabii ha, anhi dinhi sa akong kuwarto. Mitango lang iyang ulo kay basi ug makit-an mi sa iyang ubang barkada ug migawas na sa kuwarto.
Alas diyes sa gabii gapaabot na ako sa kuwarto gatan-aw sa palabas sa tv, naa pa sa gawas ang iyang mga barkada gaistoryahay busa nga dili siya makaadto dayon sa ako. Alas onse, miabot siya ug misulod dayon sa kuwarto. Milingkod sa akong kama ug gikuha ang akong unlan para makasandig ug higda. “Salamat diay nga misugot ka sa gusto nakong mahitabo.” Nagsalang ko ug dvd nga bold ug gihimas nako ang iyang dughan. Gatutok lamang siya sa salida. Mga pipila pa ka minuto, ako siyang giingnan nga tarong ug higda sa akong kama ug giayo nako ug butang ang mga unlan para niya higdaan, mentras ako naa sa ubos sa iyang tiilan, gahimashimas sa iyang mga tiil, hita ug tiyan. Gikumotkumot nako ang iyang atubangan ug gipagahi ang iyang uten, dugay nako kini nga gihimo sa iya hangtud nga gahi na ang iyang uten. Akong giabrihan ang iyang shorts ug gihubo kini. Nakabrief na lang si Darryl ug bugdo kaayo kini, gihimas nako pag-ayo ang iyang uten nga lami kaayo ang paminaw sa akong kamot. Galaway na gayod ako sa kaibog sa iyang lawas, busa nga gisugdan dayon nako ang pagromansa sa iyang dughan, gipaak-paak ang iyang mga atngal ug gihalok-halukan nako ang iyang kilikili, kiliran ug liog apil na ang iyang dunggan. Lalom ang iyang pagginhawa tima-ilhan nga giganahan siya sa akong gibuhat apan wala akoy madungog sa iyang baba, padayon lang siya ug tan-aw sa palabas sa telebisyon. Gipadayon nako ang paghalok sa tibook lawas ni Darryl, human sa itaas nga bahin, midausdos ang akong paghalok sa iya paingon sa iyang pus-on hangtud sa mga hita niini, mentras ang akong kamot, bisi sa paglulo sa iyang uten nga pirte na kaayong gahia. Gilulo nako pag-ayo ang iyang uten, ug akong gidilaan ang iyang duha ka itlog nga pantay ang kadak-on, gisulod ko kini sa akong baba ug giduladulaan sa akong dila. Human akong gitsupa ang iyang uten ug gibasa kini sa akong laway, mas midako kini sa akong baba ug galiad-liad na si Darryl sa kalami nga natagamtanan, nga ako na hinoon nga giayo ang pagtsupa, paglulo sa iyang uten para ganahan siya pag-ayo. Sa akong tantiya naa sa pito ka pulgada ang kataas sa iyang uten pag kini utog na kaayo. Dugaydugay usab ang akong pagtsupa ug paglulo sa iyang uten hangtud nga nakit-an nako nga migahi ang iyang mga batiis ug sa dihadiha pa, migawas ang iyang tulos ug mipugsit ngadto sa iyang tiyan ug sa akong kamot, inubanan sa iyang pag-ingon nga “aaaaaaaaaaahhhhh”. Gipadayon nako ang pagtaas-baba sa akong kamot hangtod nga wala nay migawas nga tulos sa iyang uten. Pagkalami tan-awon ang lalaki nga gawsan sa iyang kaugalingong tulos, mikulit kini sa akong alimpatakan nga kung akong ma-imagine, mogahi dayon ang akong uten ug pagkalami gayod sa paminaw.
Gitrapuhan nako ang akong kamot kay nabasa kaayo kini sa tulos ni Darryl ug gitrapuhan sab nako ang iyang tiyan, pus-on ug ang iyang uten sa bimpo nga akong giandam. Humot simhuton ang gata nga migawas sa iya. Gibalik nako pagpasuot sa iya ang iyang brief ug mitapad ko sa iya ug higda. Akong gisimhot ang iyang kilikili, wala kini’y baho ug gamay ra ang buhok ini. Gihikap nako pag-usab ang iyang dughan, atngal ug pus-on. Ang iyang uten ug itlog akong gihikaphikap ug giduladulaan sa akong kamot, dili na kaayo kini utog ug lami kaayo ang akong paminaw nga makahikap sa uten ni Darryl, mantras namahulay kami hangtud nga matapos ang palabas sa telebisyon.
Mitindog siya ug gisuot ang iyang shorts ug tshirt. Nagpasalamat siya ug migawas na sa kuwarto. Gigakos nako siya ug nagpaabot sa sunod namo nga pag-engkwentro.
Natulog ko nga naa sa akong nawong ang bimpo nga gitrapuhan nako sa iyang tulos. Pagkalami sa baho sa iyang pagkalalaki ang akong natagamtaman.
(Nahitabo kini niadtong bulan sa Agosto 2007 dinhi sa Dammam, KSA.)

No comments:

Post a Comment